گروه صنایع معدنی و کاتالیست ها

اين گروه با هدف گسترش دانش و برقراري ارتباط با صنايع شيميايي معدني و همچنين كاتاليست جهت رفع نيازها و مشکلات آنها و اجراي پروژه‏ هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه‏ هاي مرتبط و موردنياز صنايع فعاليت مي‏نمايد.
برخي از فعاليت‏هاي گروه به قرار زير است:
•اجراي طرح‏هايي در زمينه تهيه و خالص‏سازي مواد اوليه معدني و بازيافت و استخراج مواد معدني با ارزش
•اجراي طرح‏هايي در زمينه بومي‏سازي حداکثري اجزا و تجهيزات لازم براي ساخت سل‏هاي خورشيدي و پيل‏هاي سوختي
•توسعه دانش و اجراي طرح‏هايي در زمينه ساخت كاتاليست‏ها و الكتروكاتاليست‏ها در مقياس نانومتري
•ترويج و توسعه دانش و اجراي طرح‏هايي در زمينه ساخت مواد و اجزاي مورد نياز براي ساخت سلول‏هاي خورشيدي رنگدانه‏ اي شامل كمپلكس‏هاي معدني-آلي، نقاط كوانتومي، لايه‏ هاي شفاف هادي، رنگدانه ‏هاي طبيعي و آلي، و ساخت تك سل خورشيدي با جايگزين كردن مواد تهيه شده در داخل كشور
•ساخت و مشخصه‏ يابي سلول‏هاي خورشيدي رنگدانه‏ اي
•اجراي طرح‏هايي در زمينه ساخت لايه‏ هاي نازك و غشاهاي تبادل يوني
•پرورش نيروهاي متخصص جهت برطرف کردن نيازهاي صنايع معدني کشور در قالب داشجويان تحصيلات تکميلي پژوهش محور
•بهره‏ برداري از آزمايشگاه نانوفناوري و لايه‏ هاي نازك به منظور انجام فعاليت‏هاي كاربردي در راستاي انرژي‏هاي نو و تجديد پذير
• تحقیقات شیمی محاسباتی در زمینه جذب گازها (ذخیره هیدروژن و سنسورهای گازی)، طراحی دارو، کاتالیست ها، نانومواد و نانوساختارها

 

کارکنان

استادیار
n_oroujzadeh@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416434
دانشیار
Habibpour@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416284
دکتر مریم رنجبر- دانشیار شیمی معدنی
دانشیار
marandjbar@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416247
استادیار
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416289
دانشیار
salehirad@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416294
دانشیار
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416426
دانشیار
mozaffari@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416291
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.