مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
ایمیل: 
mozaffari@irost.ir
samozaff@gmail.com
تلفن: 
021-57416000
داخلی : 6291
021-56276637
فاکس: 
021-56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.