• فناوی های غشایی در پساب و نمک زدایی از آب شور
  • فناوری های بسته بندی پیشرفته (فعال) در صنایع غذایی
  • فناوری های جداسازی پیشرفته مواد موثره گیاهی
  • فناوری های استحصال آلومینا از بوکسیت و آلونیت
  • فناوری های جداسازی عناصر نادر خاکی
  • ...
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.