پژوهشکده فناوری‏ های شیمیایی با بیش از 30 سال سابقه، با كمك  پژوهشگران با تجربه خود طرح‏ های پژوهشی و نیمه‌صنعتی بسیاری را در بخش پژوهش‏ های کاربردی و توسعه فناوری در سطح ملی اجرا نموده است.  اين پژوهشكده  در حال حاضر با 33 نفر كادر علمي –پژوهشي در قالب چهار گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي، گروه صنايع معدني و كاتاليست ها، گروه فناوري هاي شيميايي سبز و گروه صنايع غذايي و تبديلي و دو مركز فناوري هاي هيدروژن و پيل سوختي و مركز منطقه اي نمك زدايي ومحيط زيست فعاليت مي كند. حمايت و مشاوره چندين شركت و كارخانه صنعتي كه مراحل پژوهشي  آزمايشگاهي و نيمه صنعتي توليدات خود را با همكاري اين پژوهشكده به انجام رسانيده اند، بخشي از خدمات فناورانه اين پژوهشكده به شمار مي آيد. 

با توجه به  امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و پايلوت موجود ، پژوهشكده فناوري هاي شيميايي آماده ارائه خدمات آناليز، خدمات پژوهشي در مقياس آزمايشگاهي  و نيمه صنعتي، ساخت تجهيزات و خدمات مشاوره اي به شرح ذيل  به پژوهشگران، دانشجويان و ساير مراجعان مي باشد.
شماره تماس مستقیم: 56276263  شماره داخلی: (6280) 57416000 -021 آقای سعید جعفریان قمی

1- خدمات پژوهشي در مقياس آزمايشگاهي

2 -  خدمات پژوهشي در مقياس پايلوت

3 - خدمات آناليز

4 - ساخت تجهيزات آزمايشگاهي

5 - خدمات مشاوره ای

6- تولید عصاره و اسانس از گیاهان دارویی


 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.