پژوهشکده فناوری‏ های شیمیایی با بیش از 40 سال سابقه، با كمك پژوهشگران با تجربه خود طرح‏ های پژوهشی، نیمه‌صنعتی و صنعتی بسیاری را در بخش پژوهش‏ های کاربردی و توسعه فناوری در سطح ملی اجرا نموده است. اين پژوهشكده در حال حاضر با 24 نفر عضو هیات علمی و 2 کارشناس پژوهشی در قالب چهار گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي، گروه صنايع معدني و كاتاليست ها، گروه فناوري هاي شيميايي سبز و گروه صنايع غذايي و تبديلي فعاليت مي كند. حمايت و مشاوره چندين شركت و كارخانه صنعتي كه مراحل پژوهشي آزمايشگاهي و نيمه صنعتي توليدات خود را با همكاري اين پژوهشكده به انجام رسانيده اند، بخشي از خدمات فناورانه اين پژوهشكده به شمار مي آيد.
با توجه به امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و پايلوت موجود ، پژوهشكده فناوري هاي شيميايي آماده ارائه خدمات آناليز، خدمات پژوهشي در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي، ساخت تجهيزات و خدمات مشاوره اي به شرح ذيل به پژوهشگران، دانشجويان و ساير مراجعان مي باشد.
شماره تماس مستقیم: 57416292 آقای علی اکبر قنبری

 

 

1 -  خدمات پژوهشي در مقياس پايلوت

2 - ساخت تجهيزات آزمايشگاهي

3 - خدمات مشاوره ای


 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.