گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی

کارکنان

استاد
mirdamadi@irost.ir
استادیار
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
982156276021ext:2259
استادیار
nbakhtiari@irost.org
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-57416254
استادیار
gitasaadat@gmail.com
دورنگار:
00982156276636
تلفن:
982156276344ext2254
کارشناس پژوهشی
sheykhinejad@irost.ir
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276636
کارشناس پژوهشی
zohrehamidi56@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
56276326-2352
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.