گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی

کارکنان

استاد
سمت:
سرپرست حوزه معاونت تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری
mirdamadi@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416488
استادیار
سمت:
مدیر گروه زيست فناوري پزشكي و دارويي
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416815
دانشیار
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416373
استادیار
nbakhtiari@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416810
استادیار
gitasaadat@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416811
کارشناس پژوهشی
sheykhinejad@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-65716350
سمت:
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی (PTCC)
mohseni@irost.ir
دورنگار:
+98(228) 227-5510
تلفن:
+98(228) 227-5510
کارشناس پژوهشی
zohrehamidi56@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416352
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.