تلفن تماس مستقيم با دفتر پژوهشكده: 57416805-57416804-021
دورنگار: 56276803-021
پست الکترونیک: biotech@irost.ir

مركز تلفن مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب: 27 - 56276020 و 29  - 56276325 

آدرس:  بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، پژوهشكده زیست فناوری
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.