استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
mirdamadi@irost.ir
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
تلفن:
021-56276636
استاد
سمت:
مدیرگروه زیست انرژی و فرایندهای تبدیلی
azin@irost.ir
تلفن:
09121033627
دانشیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
تلفن:
02156276020
استادیار
سمت:
سرپرست گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276020
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.