گروه مواد پيشرفته و نانو

کارکنان

معاون پژوهشکده
دانشیار
fshahri@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416250
دانشیار
rgholamipour@gmail.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416234
کارشناس ارشد پژوهشی
M.forozesh@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416674
دانشیار
ali.kaflou@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416429
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.