پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو در سال 1385 از تلفیق دو گروه مواد پیشرفته و مرکز انرژیهای نو تشکیل یافت. هدف اصلی این پژوهشکده انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه فناوری در جهت اولویتهای ملی و فناوریهای نوین در حیطه مهندسی و علم مواد و انرژیهای نو در کشور می باشد. حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه مهندسی و علم مواد و همچنین مهندسی تولید انرژیهای نو از دیگر وظایف و اهداف پژوهشکده می باشد. این پژوهشكده دارای 10 عضو هیئت علمی بوده و در دو زمینه تخصصی مواد و متالورژی و انرژیهای نو،در سه گروه پژوهشی با عناوین: گروه انرژی های نو-گروه متالورژی صنعتی و مهندسی سطح-گروه مواد پیشرفته و نانو مشغول انجام وظایف سازمانی می باشند.
 

 1. آزمایشگاه شبیه سازی
 2. آزمایشگاه خوردگی و اکسیداسیون
 3. آزمایشگاه انرمت (مواد برای انرژی)
 4. آزمایشگاه فناوریهای انجماد
 5. آزمایشگاه ریخته گری دقیق
 6. آزمایشگاه تست سلولهای خورشیدی
 7. آزمایشگاه لایه نازک
 8. آزمایشگاه متالوگرافی و سراموگرافی
 9. آزمايشگاه عمليات حرارتی
 10. آزمايشگاه آناليز مواد
 11. آزمايشگاه فناوری مواد مغناطيس
 12. آزمایشگاه نیمه هادی
 13. آزمایشگاه خواص مکانیکی
   
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.