امکانات آزمایشگاه:
1- ميكروسكوپ نيروی اتمی (Atomic Force Microscopy)
2- دستگاه گرماسنجی افتراقی تفاضلی تا 1250 درجه سانتيگراد (Differential Scanning Calorimetry) 
شماره تماس:
57416674 (021)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.