گروه انرژی های نو

کارکنان

استادیار
mrajabi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416417
استادیار
M.Saeedi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416246
استادیار
m.fakouri [@] irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416243
وب سایت:
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.