گروه پژوهشی:
گروه فناوری های متالورژیکی و حفاظت سطوح
سمت:
مدير گروه مواد و فناوریهای نوین
دانشیار
m_esmailian@yahoo.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416442
گروه پژوهشی:
گروه مواد پيشرفته و نانو
سمت:
مدیر گروه پژوهشی ارزیابی و تعیین اولویت های تکنولوژی
دانشیار
fshahri@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416250
گروه پژوهشی:
گروه فناوری های متالورژیکی و حفاظت سطوح
سمت:
سرپرست پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو
استاد
shirvani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416428
گروه پژوهشی:
گروه مواد پيشرفته و نانو
سمت:
مدیر گروه فناوریهای پیشرفته و انرژیهای نو
دانشیار
ali.kaflou@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416429
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.