مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
مدیر گروه پژوهشی ارزیابی و تعیین اولویت های تکنولوژی
گروه پژوهشی: 
گروه مواد پيشرفته و نانو
ایمیل: 
fshahri@irost.ir
fshahri@gmail.com
تلفن: 
02157416250
فاکس: 
02156276635

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.