تلفن تماس مستقيم با دفتر پژوهشكده: 56276635-57416236-57416237-021
تماس با رئیس پژوهشکده : 02157416234
تماس با معاون پژوهشکده: 02157416250
دورنگار: 56276635-021
پست الکترونیک: materials-energy@irost.ir

مركز تلفن مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب: 27 - 56276020 و 29  - 56276325 

آدرس:  بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
صندوق پستي: 111-33535
كد پستي: 3313193685
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.