حوزه فعالیت:

1-تولید انواع مواد مغناطیسی سخت و نرم
2- فریتهای مغناطیسی
3- نوارهای مغناطیسی آمورف و نانوساختار پایه آهن و پایه کبالت
4- آلیاژهای نرم مغناطیس پایه آهن، پایه آهن نیکل
5- آلیاژهای سخت مغناطیس ساماریوم کبالت، آلنیکو، فریتهای سخت مغناطیس
6- مشاوره در زمینه مواد و تجهیزات اندازه گیری خواص مغناطیسی مواد
7- ساخت تجهیزات اندازه گیری خواص مغناطیسی

همچنین آزمایشگاه با داشتن تجهیزات زیر آماده اندازه گیری خواص مغناطیسی انواع مواد مغناطیس می باشد.                                                     

1- دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (Vibrating Sample Magnetometer و یا VSM)
2- اندازه گیری مقاومت الکتریکی مواد به روش چهار نقطه و دو نقطه
3- اندازه گیری امپدانس مغناطیسی مواد نرم مغناطیس
4-  آزمون اندازه گیری خواص مواد نرم مغناطیسی در حالت های استاتیك و دینامیك تا فرکانس 1 KHz
5- دستگاه مگنتایزر تا میدان 4 تسلا 
6- عملیات حرارتی تحت خلا و یا اتمسفر کنترل شده برای آلیاژهای خاص
7- بررسی حوزه های مغناطیسی با استفاده از میکروسکپ نیروی مغناطیسی (MFM)
8- آنالیز حوزه های مغناطیسی با استفاده از نرم افزار تخصصی
9- تفسیر و تحلیل آنالیزخواص مغناطیسی


شماره تماس آزمایشگاه:
57416250
56276635حلقه هیسترزیس آلیاژ نرم مغناطیس               

     

ویرایش شده با نرم افزار تخصصی                  تصویر اولیه حوزه های مغناطیسی 


آخرین مقالات 

1- BH Hysteresis Measurement System for Thin Soft Magnetic Materials

Measurement, Vol.172, 2021.


2- Evaluation of magnetic and giant magnetoimpedance properties in amorphous Co-based biosensor
Metallurgical Engineering, Vol. 23, 2020.

3- The Microstructural Characterization, Physical and Dynamic Magnetic Properties of (Ni49Fe51)100−xCrx (x = 0,3,7) Thin Sheets
Metallurgical & Materials Transactions A, Vol. 51, 2020.
   

                                                                                                                                                                                                                                         

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.