1- کوره ریخته گری سانتریفيوژ تحت خلا به ظرفیت یک کیلوگرم
2- کوره ذوب القایی با ظرفیت 20 كيلوگرم

خدمات قابل ارائه توسط این کوره ها به شرح ذیل می باشد.
1- ذوب وآلیاژ سازی آلیاژهای آهن، مس، آلومینیم، سوپرآلیاژها و آلیاژهای تیتانیم
2- ساخت قطعه از وزن 10 گرم تا حدود 200 گرم از آلیاژهای آهن، مس، آلومینیم، سوپرآلیاژها و آلیاژهای تیتانیم تحت خلاء به روش ریخته گری دقیق و  تخلیه سانتریفوژی
3- ذوب، آلیاژ سازی و قطعه سازی تا وزن 5 کیلوگرم به روش ثقلی و یا ریخته گری تحت گاز محافظ
4- عملیات حرارتی فولادها آلیاژهای آلومینیم، سوپرآلیاژها و آلیاژهای تیتانیم


تلفن تماس: 
56276635