حوزه فعالیت:
 مواد و قطعات نیمه هادی 

توانمندی ها:
- لایه نشانی با دستگاه لایه نشانی چرخشی
- سنتز نانو ساختارهای یک بعدی مواد نیمه هادی به روش هیدروترمال
- اندازه گیری منحنی جریان- ولتاژ (I-V) با دستگاه سورس متر

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.