• دستگاه آزمون كشش و فشار (25 تن)
  • میکروسختی سنجي و ماکروسختی سنجي
  • دستگاه سختی سنجی سطحی راکول
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.