گروه الکترونیک و سامانه های هوشمند

اعضاء گروه

کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس پژوهشی
ایمیل
akbarshahi@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
استادیار
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل
m.nikarya@irost.ir
تلفن:
021-57416314
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
Moghaddam@irost.org
تلفن:
021-57416627

Projects and Activities

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.