گروه: 
الکترونیک و سامانه‌های هوشمند
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر مجید مقدم
تاریخ شروع: 
1401
تاریخ خاتمه: 
1402
وضعیت: 
جاری

سنسورهایی که تحت شرایط استاندارد ساخته شده اند، همگی در شرایطی استاندارد و یکسان رفتاری مشخص و استاندار دارند، اما هنگامی که از سنسورها در محیط های پر اغتشاش، با متغیرهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند دیگر فرمول‌ها و روش های استاندارد جوابگوی نیاز مصرف کننده نیست. همچنین استفاده از مدارهای الکتریکی قرائت که خود تحت شرایط محیطی و پارامترهایی مانند رطوبت، فشار، تابش و... خطا ایجاد می‌کنند و رفتار استاندار سنسور را تغییر می‌دهند

نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت دانش بنیان پایشگران جو بالا
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.