مهندسی پزشکی
- —بيو الكتريك- —بيو مكانيك
- —دستگاههاي جايگزين اندام هاي طبيعي بدن
-—سيستم هاي نوين تشخيص بيماري

فناوری اطلاعات و سیستم های هوشمند
- —طراحي و توسعه نرم افزارهاي كاربردي
 
-—سامانه هاي هوشمند
 
- —تست و ارزيابي نرم‌افزار
 
- —شبكه هاي كامپيوتري
 
- —طراحي و ساخت مركز داده

فناوری های مخابراتی و فضایی
—- الكترونيك قدرت
 
- —انرژيهاي نو و تجديد پذير
 
- —اتوماسيون صنعتي
 
- —بهينه سازي انرژي
 
- —طراحي شبكه هاي ‌قدرت
- ماهواره، زير سامانه هاي ماهواره اي، سنجش از دور و انواع ايستگاه هاي زميني ماهواره
 
- —سامانه هاي رديابي و موقعيت يابي
 
- —سامانه هاي مخابراتي بي سيم
 
- —طراحي و ساخت آنتن در باندهاي فركانسي مختلف
 
- —پردازش سيگنالهاي ديجيتال

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.