کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس پژوهشی
ایمیل
akbarshahi.electrical88@gmail.com
تلفن:
021-56276311
سمت:
گروه: کامپيوتر و سيستم هاي هوشمند
ایمیل
khoobani.z@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416359
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس پژوهشی
ایمیل
leilamoradi@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416369
سمت:
مسئول دفتر
ایمیل
a.56banihashemi@gmail.com
دورنگار:
021-56276620
تلفن:
021-56276311
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.