پژوهشکده برق و فناوري اطلاعات (برق و کامپيوتر سابق) به عنوان يک نهاد حمايتي از پژوهشگران و محققان و نخبگان و با هدف جذب و پرورش استعدادهاي علمي کشور در سال 1359 مقارن با تاسيس سازمان آغاز بکار نمود. علاوه بر اهداف و ماموريت هاي حمايتي، اجراي طرحهاي تحقيقاتي،پژوهشي، کاربردي، و نيمه صنعتي به منظور تدوين دانش فني و ايجاد زمينه انتقال نتايج پروژه هاي علمي به بخش هاي صنعتي کشور (در زمينه هاي تخصصي مرتبط) در اولويت دستور کار پژوهشکده قرار دارد. کادر علمي پژوهشکده متشکل از 11عضو هيات علمي (9دکترا و 2مربي پژوهشي) و 5 کارشناس پژوهشي مي باشد که در 3 گروه زير به فعاليت مي پردازند :

گروه مهندسي پزشکي
معرفي گروه مهندسي پزشكي
اولين گروه رسمي مهندسي پزشكي ايران از سال 1359 در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تأسيس گشت. در اين مدت اعضاي هيئت علمي و كارشناسان علمي اين گروه در دو محور تحقيقاتي و حمايتي فعاليتهاي مثمرثمري را ارائه داده اند. حاصل فعاليتهاي تحقيقاتي اين گروه، توليد و توسعه دانش و بومي سازي آن با انجام دهها طرح در حوزه پژوهشهاي كاربردي بوده است كه تعدادي از اين طرح ها به مرحله نيمه صنعتي و توليد نيز رسيده است.
2. مخابرات و سیستم های فضایی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.