گروه فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)

کارکنان

سمت:
گروه: کامپيوتر و سيستم هاي هوشمند
ایمیل
khoobani.z@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416359
استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
mohamadkhani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416308
دانشیار
سمت:
مدير گروه فناوري‌هاي مخابراتي و فضايي
ایمیل
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416366
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
Moghaddam@irost.org
تلفن:
021-57416627
مربی
سمت:
عضو هیأت علمی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
ایمیل
a.aghajani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416312
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
e.kishani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416368

طرح ها و فعالیت ها

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.