گروه فناوری‌های مخابراتی و فضایی

کارکنان

مربی
سمت:
ایمیل
a.aghajani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416312
دانشیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
مربی
سمت:
عضو هیات علمی
سمت:
کارشناس پژوهشی
سمت:
گروه: کامپيوتر و سيستم هاي هوشمند
ایمیل
khoobani.z@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416359
دانشیار
سمت:
مدير گروه فناوري‌هاي مخابراتي و فضايي
ایمیل
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416366
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
mohamadkhani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416308
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
Moghaddam@irost.org
تلفن:
021-57416627
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
e.kishani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416359
دانشیار
سمت:
گروه کامپيوتر و سيستم هاي هوشمند
ایمیل
gorgin@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416300

طرح ها و فعالیت ها

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.