گروه: 
فناوری‌های مخابراتی و فضایی
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
مهندس محمود فیاضی
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
مهندس امان اله قنبری پور
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
چکیده
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.