مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
فناوری‌های مخابراتی و فضایی
ایمیل: 
amiri@irost.org
تلفن: 
02156276333
02157416362
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.