گروه: 
الکترونیک و سامانه‌های هوشمند
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
معاونت جهاد خودکفایی نیروي هوایی
تاریخ شروع: 
1380
تاریخ خاتمه: 
1385
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت جهاد خودکفایی نیروي هوایی
-
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
معاونت جهاد خودکفایی نیروي هوایی
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.