گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر حاجی حسینی
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان فناوری اطلاعات
چکیده طرح
این طرح پژوهشی با هدف پشتیبانی علمی از پروژه ملی ارزیابی و تدوین برنامه کلان تحول شبکه ملی
IP کشور (NBN) تعریف شده است. در این طرح، ابتدا مفاهیم شبکه های مخابراتی مبتنی بر IP مرور شده و پارامترها و شاخصه های فنی آنها تعریف میشوند. ارائه مبانی علمی نحوه تعیین و میزان پارامترها و شاخصهای اساسی طراحی شبکه های پهن باند جهت دستیابی به کیفیت سرویس بهینه از دید کاربران نهایی (QoE) همچون میزان تاخیر، نرخ فقدان داده و jitter در شبکه مخابراتی به شکل سرتاسری (End-2-End) و نحوه توزیع و سهم هر بخش از شبکه و بودجه بندی آنها و ضرورت وجود داشبورد مدیریتی ارزیابی کیفیت سرویس میباشد.
مرور وضعیت موجود شبکه مخابراتی کشور از منظر کیفیت ارائه سرویس و بودجه بندی مناسب هر یک از اجزاء شبکه؛ در لایه هایی چون Access/Metro، Aggregation و Core در شبکه NBN از موارد بررسی شده در این طرح است.
   در پایان طرح، تاثیرات معیارهای اساسی طراحی شبکه و بودجه بندی آنها بر نحوه طراحی شبکه NBN در فاز FMO و نحوه حصول کارامد و مقرون به صرفه تا رسیدن به طراحی نهایی و ایده آل در فازهای گذار با عنوان (TMO) ارائه شده است.
    بر این اساس معماری مفهومی و منطقی شبکه برای دستیابی به کیفیت سرویس مذکور و متعاقباً فناوریهای مورد نیاز و نحوه ارزیابی عملکرد هر یک از آنها ارائه شده است.
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سازمان فناوری اطلاعات
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.