گروه: 
الکترونیک و سامانه‌های هوشمند
تاریخ شروع: 
1385
تاریخ خاتمه: 
1386
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
کارفرما : معاونت لجستیک نیروي هوایی
.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
کارفرما : معاونت لجستیک نیروي هوایی
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.