گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
مهندس محمد حسن انتظاری
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
مهندس احمد آقاجانی
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
چکیده
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.