مرتبه علمی: 
مربی
گروه پژوهشی: 
فناوری‌های مخابراتی و فضایی
ایمیل: 
a.aghajani@irost.ir
ahaghajani@yahoo.com
تلفن: 
02157416312
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.