ناشر: 
انتشارات ناقوس
سال: 
2002
چکیده: 
سال ، چاپ اول 137٨، چاپ دوم سال 138١.

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.