احمد آقاجانی، احمد جلائی، مصطفی کيشانی
دهمين كنفرانس انجمن هوا فضاي ايران، تهران، 12-10 اسفند ماه 1389.
2010

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.