گروه: 
الکترونیک و سامانه‌های هوشمند
همکاران پژوهشکده: 
مهندس احمد آقاجانی
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
چکیده
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.