گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
مهندس محمد حسن انتظاری
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر قزل ایاغ
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد هوا-فضا
چکیده
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.