گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر سعید گرگین
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت نوآوران صنایع صوتی ایران
در این طرح برای طراحی برد الکترونیکی شارژر و بالانسر باتریه سه مرحله به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.
مرحله 1. مطالعه و بررسی انواع مدارات شارژر و بالانسر
مرحله 2. طراحی اولیه مربوط به برد الکترونیکی شارژر و بالانسر باتری جهت استفاده در سیستم صوتی
مرحله 3. تست مدارات الکترونیکی شارژر و بالانسر و ارائه نقشه­ها و گزارش نهایی طرح  
با انجام این سه مرحله، مدار عملیاتی برای شارژر و بالانسر باتری بهمراه نقشه­ها و گزارش طرح قابل ارانه خواهد بود.

 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.