مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
فناوری‌های مخابراتی و فضایی
ایمیل: 
Farahani.gh@irost.org
تلفن: 
02157416366
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.