نویسنده(ها): 
G. Farahani, S.M. Ahadi and M.M. Homayounpour
ناشر: 
in Robust Speech Recognition and Understanding, M. Grimm and K. Kroschel, Eds., I-Tech Education and Publishing, Vienna,
سال: 
2007

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.