مسعود قراچورلوئي سابق، غلامرضا فراهاني
هفتمین كنفرانس مهندسي برق و الكترونيك ايران، دانشگاه آزاد گناباد، ايران
2015

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.