محمدرضا اصغری بجستانی، غلامرضا محمدخانی، وحیدرضا نفیسی و غلامرضا فراهانی،
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق، تهران، ایران،.
2019

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.