گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر سعید گرگین
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت خدمات انفورماتیک
با عنایت به خطرات ناشی از انواع مختلف تخریب های الکترومغناطیسی در مراکز داده و اهمیت مراکز داده در دنیا بدلیل حجم بالای تبادل الکترونیکی اطلاعات در آن، در این طرح استانداردهای موجود در دنیا و نیز ضوابط و مقررات ملی در خصوص نحوه حفاظت الکترومغناطیس مراکز داده، روشهای حفاظت تجهیزات پسیو واکتیو در مراکز داده مطالعه، بررسی و شناسایی خواهد گردید وشرکت های  فعال معتبر داخلی وخارجی در این حوزه استخراج خواهد گردید.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.