گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
مهندس محمد حسن انتظاری
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
چکیده
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.