گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر عصمت کیشانی فراهانی
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
جاری
بودجه طرح: 
1.830.000.000 ریال
اعتبار خارجی: 
1.830.000.000 ریال
استانداردسازی چراغهای فرودگاهی ار نوع ایستاده و دفنی و همچنین رگولاتور جریان ثابت
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
: شرکت پرنیان گستر پرتوسنج
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.