گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر غلامرضا فراهانی
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
پروژه ملی IDC
در مرحله نخست، نحوه پیدایش محاسبات ابری و به دنبال آن انبارش ابری و فن آوری دخیل در شکل گیری آن مانند سیستم فایل­های توزیع شده و غیره بررسی گردید. سپس چالش­های موجود در انبارش ابری و راه کارهای موجود برای برخی از آنها بیان ­شد. مجازی سازی انبارش، انبارش شبکه­های گسترده (WAN)، شبکه سطح انبارش (SAN)، تنوع انبارش ابری و Lock-in نیز در بخشی جداگانه بیان شده اند.
در قسمت بعد سرویس­های تجاری انبارش ابری معرفی و راه­کار انبارش ابری مورد استفاده در آنها (مانند انبارش بلوکی، انبارش شیء  و ...) شناسایی و توضیح داده شد. مدیریت انبارش و انبارش مدیریت شده و انبارش مدیریت نشده به عنوان آخرین بخش مطالعاتی در بخش اول صورت پذیرفت.
در مرحله دوم سیستم فایل­های توزیع شده (شامل سیستم فایل­های توزیع شده اولیه، سیستم فایل GPFS و سیستم فایل گوگل GFS) و سیستم­های انبارش ابری (شامل سیستم انبارش توزیع شده BigTable، سیستم انبارش مقیاس پذیر Megastore، سیستم انبارش MetaCDN) و پایگاه­های داده NoSQL و پردازش­های مبتنی بر تراکنش توضیح داده ­شد. همچنین راه­کارهای موجود انبارش ابری، آسیب پذیری­های راه­کارهای موجود، شناسایی نیازمندی­های پیاده­سازی و پایش آنها صورت پذیرفت.
سپس معماری کلی انبارش ابری شامل مولفه­های تشکیل دهنده و روابط بین­شان، مدل مرجع انبارش ابری شامل رابط­های انبارش ابری، سرویس­های انبارش ابری و عناصر انبارش ابری، ارائه شدند. در مدل مرجع نقش آفرینان اصلی، فعالیت­هایشان، تعاملات بینشان و عملیات موجود در انبارش ابری مشخص شدند. این مدل برای پیاده سازی انبارش ابری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در آخر راه­کارهای پیاده سازی انبارش ابری، پشتیبان گیری نیز بررسی شدند.
در مرحله سوم و در نهایت پیاده سازی یک نسخه پایلوت صورت پذیرفت. در این بخش نرم افزارهای لازم برای پیاده سازی انبارش ابری و استفاده از آن تعیین گردید. با توجه به اینکه هیچ یک از نرم افزارهای موجود با سیاست های ملی همخوانی ندارد، بومی سازی نرم افزارها پیشنهاد شده است.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.