گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر وحیدرضا نفیسی
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
بودجه طرح: 
100.000.000 ریال
برای افرادی که نقص شدید حرکتی دارند، کنترل دستگاه‌های خارجی مانند بازوهای روباتیک یا صندلی‌های چرخدار می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا بسیاری از دستگاه‌ها برای عمل کردن نیاز به درجه‌ای از کنترل موتور دارند‌ مانند کنترل با استفاده از جوی استیک). مکالمه خاموش فرایندی است که فرد بدون حرکت دادن عضلات خود برای گفتن کلمه، صدای کلمات را تصور می‌کند. استفاده از سیگنال های مغزی شخصی که در حال گفتار خاموش می‌باشد برای تشخیص کلمات واقعی در نظر گرفته شده، می‌تواند گامی بزرگ در جهت کمک به افراد دارای ناتوانی جسمی مانند سندرم قفل شدگی برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران باشد. این رهیافت همچنین می‌تواند در شرایطی که ارتباط بصری یا شنیداری نامطلوب است، مثلاً در موقعیت نظامی، مفید باشد. پیشرفت های اخیر در فن آوری ها و دستگاه های ضبط سیگنال های مغز، به ویژه EEG، این تحقیق را در شناخت گفتار خاموش ممکن کرده است. در حالی که این تحقیقات در گام‌های اولیه است، مطالعات منتشر شده نتایج امیدوار کننده‌ای را در این زمینه خاص از تحقیقات نشان داده‌اند
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.