مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
فناوری‌های مخابراتی و فضایی
ایمیل: 
e.kishani@irost.ir
kishanifarahani@gmail.com
تلفن: 
02157416359
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.