گروه بهره وری و تبدیل انرژی

کارکنان

دانشیار
f.farhani@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استاد
ardekani@irost.ir
دورنگار:
02156276632
تلفن:
02156276632
دکتر حسنعلی ازگلی
دانشیار
a.ozgoli@irost.org
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276630
مربی
a.anvari@irost.org
دورنگار:
021- 56276632
تلفن:
09122587212
مربی
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.