گروه طراحی ماشین و مكاترونیک

کارکنان

دکتر امین جباری
استادیار
Jabbari (at) irost.org
تلفن:
02157416340
استادیار
mobini@irost.org
تلفن:
021-57416734
دورنگار:
56276606
تلفن:
56276020
دانشیار
abbasakbarnia@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار
sazgar[@]irost.org
تلفن:
021-5741-6672
استادیار
fassih@irost.org
تلفن:
021-5741-6649
استادیار
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.