دکتر امین جباری
گروه پژوهشی:
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
سمت:
سرپرست پژوهشکده
استادیار
Jabbari (at) irost.org
تلفن:
02157416340
گروه پژوهشی:
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
سمت:
سرپرست گروه طراحی ماشین و مکاترونیک
استادیار
mobini@irost.org
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-57416734
گروه پژوهشی:
گروه بهره وری و تبدیل انرژی
سمت:
سرپرست گروه بهره‌وری و تبدیل انرژی
استادیار
namazi@irost.org
تلفن:
021-57416333
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.