مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
ایمیل: 
fassih@irost.org
تلفن: 
021-5741-6649

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.